W naszej ofercie Wyposażenie do :

  • Kurniki

  • Chlewnie

  • Stajnie

PODŁOGA RUSZTOWA DLA KACZEK

Podłoga rusztowa do produkcji towarowej drobiu wodnego jako alternatywa dla chowu ściółkowego. Najlepsze wyposażenie ferm drobiu na rynku!

więcej

Farmerskie mieszlanie pasz o wydajności do 8t/h

Farmerskie mieszanie pasz

więcej